ชุดแต่งกายนักเรียน

ชุดแต่งกายนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
ชุดนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4


ชุดนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6สงวนลิขสิทธิ์ภาพ โดยงานสื่อและนวัตกรรมทางการศึกษา ฝ่ายบริหารงานวิชาการ โรงเรียนComments